Hoofdpagina

Uit Exaktueel
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Foto 1.jpg
 • Welkom op de WIKI van Exaktueel.
 • Meld je eerst aan (rechtsboven).
 • Handig is nu de pagina Indeling(klik) of klik [hier]: Op deze pagina staat een lijst met alle artikelen in alfabetische volgorde.
 • Wil je een nieuwe opgave toevoegen of een bestaande opgave bewerken, zie onder bij WERKWIJZE.


De Wiki is bedoeld voor docenten natuurkunde en leerlingen van het voortgezet onderwijs die geïnteresseerd zijn in natuurkunde in de context. De wiki is openbaar, maar je moet de eerste keer een naam en wachtwoord opgeven, die je zelf kunt verzinnen. Er is dus geen account nodig.


Internet is niet alleen informatiebron, maar ook communicatiemedium. Daarom hebben we ExaktuWiki geopend. Dat is een plek op Internet, waar iedereen, net als in Wikipedia, kan meewerken aan het maken van artikelen, vragen en opdrachten over natuurkunde in de krant. Iemand ziet een artikel in de krant of in een tijdschrift en zet dat op ExaktuWiki, een volgende bezoeker van de site bedenkt er vragen bij en een derde geeft daar commentaar op of maakt de antwoorden. Dit heeft veel voordelen: je hoeft het niet alleen te doen, je kunt in een verloren halfuurtje iets maken, zonder dat het meteen af hoeft te zijn en je inspireert anderen tot meewerken. En je kunt de opgaven zo aanpassen dat deze precies passen bij het doel dat je hebt: in de hele klas gebruiken, als extra werk voor enkelen of in een toets.

ExaktuWiki staat open voor iedereen. We nodigen iedereen nadrukkelijk uit om er eens te gaan kijken, maar ook om commentaar te geven en uw bijdrage te leveren. Doe mee! Je wordt de eerste keer gevraagd een gebruikersnaam op te geven. Je mag zelf een naam of schuilnaam kiezen. Een zelfgekozen wachtwoord opgeven en aanvinken dat je deze twee zaken op je computer op wilt slaan. De volgende keer kun je er zo in. Eén keer inloggen en meedoen

Dit is de Wiki van Exaktueel.

 • Indeling: Op deze pagina staat een lijst met alle artikelen, ingedeeld volgens de in het onderwijs gangbare rubricering.
 • Tabel: Op deze pagina staan alle artikelen op een zodanige manier in een tabel verwerkt, dat een docent in een oogopslag kan zien welk artikel hij /zij kan gebruiken. Deze pagina is nog in ontwikkeling.
 • Alle pagina's: Op deze pagina staat een lijst met alle artikelen en bestanden met de antwoorden in alfabetische volgorde.
 • Lijst met afbeeldingen: Op deze pagina is een lijst met alle afbeeldingen te vinden.
 • Redactie: Introductie en voorstellen van de redactie van het blad.
  .

De bedoeling van Exaktueel

Het is de bedoeling dat de redactie van Exaktueel op deze wiki artikelen met vragen, opdrachten en antwoorden zet. Vervolgens kan iedereen de vragen en antwoorden bewerken, aanvullen of van commentaar voorzien. Het is voor iedereen naast de redactie mogelijk om artikelen te publiceren zoals dat door de redactie van Exaktueel wordt gedaan. Commentaar of discussie liefst via de overlegpagina die hoort bij dat artikel. Om enigszins het overzicht te behouden moeten de artikelen worden ingedeeld naar het Domein, zoals dat ook in het blad gebeurt. Bovendien kun je aangeven voor welk niveau het artikel is bedoeld. Bij Richtlijn kun je aangeven wat het doel is van de opdracht en voor het zoeken kun je Kernwoorden meegeven. Dus zo:

Niveau: ---
Domein: -----
Kernwoorden: ----, ------, -----
Richtlijn: ------

Werkwijze op deze Wiki

Een pagina toevoegen:

 • 1. Ga naar de pagina met de Indeling.
 • 2. Klik naast 'Nieuw deze maand' op [bewerken].
 • 3 Geef de titel op tussen dubbele vierkante haken: [[ ... ]] . Dit wordt vanzelf een hyperlink.
 • 4. Sla de pagina op en klik op de rode, zojuist gemaakt titel.
 • 5. Een nieuwe pagina opent; de naam is die van de titel.
 • 6. Maak je pagina door tekst te typen of te plakken in het kader en sla hem op.


TIP: Om de pagina vorm te geven kun je ook een andere pagina kopiëren (in de bewerkmode!), plakken in je eigengemaakte pagina en daar je eigen tekst in zetten in plaats van de tekst die er staat. Een aardig voorbeeld is de pagina met het artikel Sloeproeien aan elastiek.

Succes; Moderator 21 okt 2009 12:22 (UTC)